Bir torba yağlık ayçiçek tohumu ile 20 dekar arazi ekilebilirsiniz.

Bir torba mısır tohumu ile 6-7 dekar arazi ekebilirsiniz .

Ürün çeşitlerimize ve kısa açıklamalarına internet sitemizdeki ürünler sayfasından ulaşabilirsiniz.

Almış olduğunuz ürünler işyerimiz teslimidir. Özellikli ürünler için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Glüten; arpa, buğday, yulaf, çavdar gibi tahıl ürünlerinde bulunan bir proteindir. Elastik yapıdadır, hamurların daha iyi mayalanmasını sağlar ve hamurun ağsı yapısını oluşturur.Unun suyu emmesini, ekmeğin kabarmasını ve mayalanmasını kolaylaştırır. Ekmeklik buğdaylarda önemli yeri olan glüten, biskuvilik buğdaylarda çok aranmaz.

IPARD; Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası olup, Kırsal Kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda politika geliştirilmesini destekleyen, sağlayan kuruluş ve programıdır.Detayları Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun internet sayfasından detaylara ulaşabilirsiniz.

ÇATAK Programında, toprak ve su kalitesinin korunması, doğal kaynakların sürdürülebilirliği, erozyonun önlenmesi ve tarımın olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik alanların korunması amaçlanmaktadır.ÇATAK Programı kapsamında destekleme yapılacak alanlarda, üç ayrı kategoride belirlenen uygulamalara 3 yıl süreyle ödeme yapılmaktadır.

1 inci kategori: Minimum toprak işlemeli tarım uygulamalarına 30 TL/da,

2 nci kategori: Toprak ve su yapısının korunması ve erozyonun engellenmesi 60TL / da ,

3 ncü kategori: Çevre dostu tarım teknikleri ve kültürel uygulamalarına 135 TL/da ödeme yapılır.

Bizimle iletişime geçebilmek için internet sitemiz üzerinden iletişim sayfamızda bulunan bilgilerimize ulaşabilirsiniz.